Stuurautomaat op windvaan sturen

Om een Raymarine ACU (Actuator Control Unit) automatisch te laten varen op de windvaan (windvaanmodus), heb je de volgende gegevens en apparatuur nodig:

Benodigde Apparatuur
1. Raymarine Autopilot Systeem:
– ACU (Actuator Control Unit), zoals de ACU-100, ACU-200, ACU-300 of ACU-400.
– P70 of P70R bedieningsunit (bedieningspaneel voor de autopilot).
– EV-sensoren (Evolution-sensor): EV-1 of EV-2 voor 9-assige beweging en koersdetectie.
– Hydraulische, mechanische of elektrische aandrijfeenheid, afhankelijk van het type stuurmechanisme van je boot.
– SeaTalkng netwerk voor communicatie tussen de verschillende onderdelen van het systeem.

2. Windvaan:
– Een windvaansensor, zoals de Raymarine i60 Wind of een compatibele windvaan, die de relatieve windhoek meet en deze gegevens doorgeeft aan het autopilot systeem.

Benodigde Gegevens
1. Windgegevens:

 • Relatieve windhoek: De hoek tussen de windrichting en de voorzijde van de boot. Deze wordt gemeten door de windvaansensor.
 • Windsnelheid: Voor sommige geavanceerde functies kan de windsnelheid ook nuttig zijn, hoewel deze niet strikt noodzakelijk is voor basis windvaansturing.

2. Koersgegevens:

 • De actuele koers van de boot: Dit wordt geleverd door de EV-sensoren die beweging en koers detecteren.
 • Gewenste koers: Dit wordt ingesteld op de bedieningsunit van de autopilot.

3. Navigatiegegevens (optioneel):

 • GPS-positie en snelheid: Deze kunnen worden geïntegreerd voor geavanceerdere navigatiefuncties, hoewel ze niet strikt nodig zijn voor het varen op de windvaan.

Instellingen en Configuratie
1. Kalibratie van de Windvaan:

 • De windvaansensor moet correct zijn gekalibreerd om nauwkeurige windgegevens te verstrekken.

2. Instellen van de Windvaanmodus:

 • Op de bedieningsunit van de autopilot (P70 of P70R) moet de windvaanmodus worden geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat de autopilot de relatieve windhoek gebruikt als referentie voor sturen.

3. Fijnafstemming:

 • Afhankelijk van de prestaties van je boot en de weersomstandigheden, kan het nodig zijn om de parameters van de autopilot fijn af te stemmen voor optimale prestaties.

Stappen om de Windvaanmodus te Gebruiken
1. Zorg ervoor dat alle componenten correct zijn aangesloten en werken.
2. Kalibreer de windvaansensor.
3. Selecteer de windvaanmodus op de autopilot bedieningsunit.
4. Stel de gewenste relatieve windhoek in.
5. De autopilot zal nu de koers van de boot aanpassen om de ingestelde relatieve windhoek te handhaven.

Door deze gegevens en apparatuur correct te configureren, kan het Raymarine ACU-systeem automatisch de boot sturen op basis van de windrichting, waardoor je efficiënter kunt zeilen zonder constant handmatig te hoeven corrigeren.

Is er snelheid (STW) door het water nodig

Voor het automatisch varen op de windvaanmodus met een Raymarine ACU is de snelheid door het water (Speed Through Water, STW) niet strikt noodzakelijk. De belangrijkste gegevens die je nodig hebt zijn de relatieve windhoek en koersgegevens. De STW kan echter wel nuttig zijn voor aanvullende functies en verbeterde prestaties van het systeem.
Hier is een overzicht van waarom STW mogelijk nuttig is:

Nuttigheid van Snelheid door het Water (STW)
1. Performance Optimalisatie:

 • De snelheid door het water kan helpen bij het verfijnen van de automatische pilootinstellingen, zodat deze beter kan anticiperen op veranderingen in de stuurkracht die nodig zijn bij verschillende snelheden.

2. Leefbaarheid en Stabiliteit:

 • Bij hogere snelheden kan de invloed van de wind op het roer veranderen. Met STW kan het autopilotsysteem deze veranderingen beter beheren, wat resulteert in stabieler en nauwkeuriger sturen.

3. Berekening van Drift:

 • Hoewel de windvaanmodus primair op windrichting werkt, kan kennis van STW helpen bij het beter begrijpen van de drift door stroming en andere externe factoren, wat nuttig kan zijn bij het plannen van koerscorrecties.

Wanneer STW wel noodzakelijk kan zijn
Hoewel STW niet essentieel is voor basis windvaansturing, kan het bij geavanceerdere zeilinstellingen en integraties met andere navigatiesystemen nuttig zijn. Bijvoorbeeld:

1. Geavanceerde Autopilot Modus:

 • Sommige geavanceerde modi en functies van het autopilot systeem, zoals automatische zeiltrimming, kunnen STW gebruiken voor optimalere prestaties.

2. Integratie met Andere Navigatiesystemen:

 • Wanneer de autopilot wordt geïntegreerd met andere navigatiesystemen en sensoren (zoals GPS, AIS, etc.), kan STW bijdragen aan een completer en nauwkeuriger beeld van de navigatieomgeving.

Conclusie
Voor de basismodus van de windvaansturing met een Raymarine ACU heb je voornamelijk de relatieve windhoek en koersgegevens nodig. Snelheid door het water is een nuttige aanvulling die de prestaties kan verbeteren, maar is niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de windvaanmodus zelf.

Documentatie en Praktijkervaring

 1. Raymarine Handleidingen:
  • De officiële handleidingen van Raymarine beschrijven de vereiste en optionele gegevens voor het gebruik van hun autopilot systemen. Voor de windvaanmodus wordt de nadruk gelegd op de relatieve windhoek en koersgegevens. STW wordt niet genoemd als een vereiste voor deze modus.
 2. Praktijkervaring:
  • Veel zeilers en gebruikers van Raymarine autopilot systemen bevestigen dat de windvaanmodus effectief werkt zonder dat STW-sensoren zijn geïnstalleerd. Ze vertrouwen voornamelijk op windrichting en koersinformatie.

Raymarine Wireless/TackTick FAQ

Windgegevens zonder windinstrument

Q: Kan je zonder windinstrument een windvaan aansluiten/pairen?
A: Ja dat kan. Je hoeft niet perse een winddisplay te hebben. Alle componenten bij TackTick communiceren kruislings onderling met elkaar na succesvolle aanmelding op het netwerk.

Wireless windgever / transducer / MTU

Q: Welke wind dtansducers zijn er?
A: Er zijn op dit moment twee soorten wind transducers.

raymarine T120 wireless wind transducer MTU mast top unit tactick schoepen
Nieuw model Wireless windgever (T120)
 
raymarine T120 wireless wind transducer oud model tactick schoepen
Oud model TackTick windgever

Helaas zijn er voor het oude model geen onderdelen meer te krijgen. Voor het oude model zijn alleen deze onderdelen nog te krijgen. Het lagerhuis is niet te vervangen. De batterijen zijn niet te vervangen met de TA125 kit want het zonnepanneeltje en transparante scherm passen niet. De batterij zelf past wel.

Voor het nieuwe model zijn er de volgende onderdelen te krijgen:

VDES transitie voor marifoon

e70492 marifoon ray90 vhf modulair raymarineRond januari 2023 zijn er veranderingen aangekondigd voor het marifoon communicatiesysteem VDES (VHF Digital Data Exchange System) voor marifoons. Er zijn wijzigingen nodig in de gebruikte kanalen die worden gebruik. Deze verandering is alleen binnen Europa en is nodig om de het VDES in te kunnen voeren. De officiële invoering zal 1 januari 2024 zijn. Er is al veel over te lezen hieronder de belangrijke punten en de plannen voor de toekomst.

Wat houden de VDES-wijzigingen in:

De VDES is een maritiem communicatiesysteem voor digitale berichtgeving. Voor de introductie van VDES zal een aantal VHF-kanalen gewijzigd worden die nu gebruikt worden voor analoge spraakcommunicatie.

Wanneer:

Het VHF Data Exchange Systeem (VDES) wordt per 1 januari 2024 officieel in gebruik genomen. De onderstaande kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie.

Wat te doen:

Dit betekent dat gebruikers tot het einde van dit jaar nog probleemloos gebruik kunnen maken van de huidige VHF met bestaande zenders, al raden we wel aan om ervoor te zorgen dat de VHF “VDES ready” is voor die tijd.

Kanaalnummers:

Als onderdeel van VDES zijn er enkele nieuwe kanaalnummers waaronder 1027 (kanaal 27) en 1028 (kanaal 28). Dit is geen nieuwe ruimte op de VHF-band, het is een andere manier om dezelfde oude ruimte toe te wijzen. Kanaal 27 is een duplex kanaal, wat betekent dat het schip op een andere frequentie zendt dan het walstation. Die worden gesplitst, zodat ze apart beheerd kunnen worden. 1027 is de oude zendfrequentie van het schip en 2027 is de oude zendfrequentie van het walstation.

Kanaal

Oud Nieuw

24

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

25

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

26

Analoge spraak (duplex)

Satelliet

27

Analoge spraak (duplex)

Kanaal wordt gesplitst in:

 • 1027 – spraak (analoge simplex)
 • 2027 – ASM1 (Application Specific Messages)

28

Analoge spraak (duplex)

Kanaal wordt gesplitst in:

 • 1028 – spraak (analoge simplex)
 • 2028 – ASM2 (Application Specific Messages)

84

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

85

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

86

Analoge spraak (duplex)

Satelliet

Privekanalen:

Naast de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan de reguliere lijst met VHF-kanalen, zal er ook een wijziging zijn m.b.t. de privékanalen voor België. Kanaal 96, dat vroeger het kanaal was om met jachthavens te communiceren, wordt gewijzigd naar kanaal 31. Dit kanaal wordt overigens al jaren in Nederland gebruikt als privékanaal. Huidige Belgische gebruikers die in België varen, kunnen de instelling van het Nederlandse privékanaal in hun unit selecteren, zodat kanaal 31 voorhanden en te gebruiken is.

Raymarine marifoons

Alle marifoons zijn nog steeds legaal te gebruiken. Maar je mag/moet de kanalen niet gebruiken die opnieuw zijn toegewezen aan VDES.

Software updates:

Voor de actuele marifoons zorgt Raymarine ervoor dat er in de komende maanden een software-update komt die het toestel volledig gereed maakt voor VDES. Dit zijn de marifoons:

Update nodig voor nieuwe marifoons?

Nieuwe marifoon vanaf augustus 2023 zijn al geprogrammeerd met de nieuwe kanalen. Sinds juli/augustus 2023 is er een update beschikbaar voor de marifoons voor augustus. Via de link kan je de update downloaden voor deze marifoons: Ray50/ Ray52/ Ray53/ Ray60/ Ray63/ Ray70/ Ray73/ Ray90/Ray91 & 2e Station Handset.
(kies wel de juiste download voor de juiste MFD)

Release Date: July 2023

https://www.raymarine.nl/nl-nl/download/ray53-ray63-ray73-2nd-station-handset-software

Oude kanalen nog beschikbaar?

Raymarine heeft besloten om de verouderde duplexkanalen selecteer baar te laten. De gebruiker is verplicht eerst de huidige publicaties te raadplegen en het juiste kanaal te selecteren. De toegewezen-VDES duplexkanalen zijn in Europa niet meer in gebruik en mogen niet worden gebruikt. Maart als je buiten Europa komt dan kan je deze oude kanalen nog steeds gebruiken.

Ik moet updaten, hoe gaat dat?

Marifoons die hierboven zijn genoemd kunnen via een MFD met LightHouse 2, 3 of 4 (een Axiom, eS, gS etc.) worden geüpdatet. Dat gaat via het STNG netwerk, de marifoon moet dan wel aangesloten zijn op een STNG netwerk. Er zullen duidelijke update-instructies worden voorzien vanuit Raymarine. Je kan de update op de site van Raymarine ophalen en via de MFD op de marifoon zetten. Of je verbindt de MFD via WiFi op het internet (of hotspot via de mobiel) en zoekt naar alle apparaten in het netwerk en de MFD geeft aan welke updates er zijn.

Wil je het laten doen? dan kan Raymarine-shop je helpen, stuur de marifoon op en wij zetten de update erop.

Zelf doen? De updates kan je zelf op de site van Raymarine vinden, kies wel de juiste MFD met de juiste versie. Want je moet de marifoon updaten via een MFD, dat kan met een Axiom, a-c-e-eS-gS, en zelfs met de A-C-CWide-E-EWide-G.

Let er op dat de MFD software voor de a/c/e/eS/gS Serie op versie 14.36 of hoger moet draaien. Voor de G-serie hoger dan v4.49.

Oudere marifoon updaten, kan dat?

Raymarine bekijkt momenteel de mogelijkheid om ook oudere Raymarine marifoons opnieuw te programmeren (Ray49, 55, 218 en Ray260). Dat kan dat niet via een MFD maar zal door een Raymarine-servicedealer, of van het servicede-aflevering van Raymarine in UK.

Niet meer te updaten:

 • RS8300

Mijn marifoon wordt niet genoemd, wat nu?

Helaas is het voor marifoons die niet in deze lijst staan technisch niet mogelijk om andere software te programmeren. De oplossing is bestaande marifoon te vervangen door een nieuw model. Op dit moment is het in Nederland niet strafbaar om met een oude marifoon rond te varen. België is daar wat scherper op. Alle marifoons zijn nog steeds legaal te gebruiken. Maar je mag/moet de kanalen niet gebruiken die opnieuw zijn toegewezen aan VDES.

Nieuw: Camera, Axiom2, fishfinder

Raymarine heeft van 3 nieuwe producten in het assortiment gekregen en zullen binnenkort leverbaar zijn. Een nieuwe IP Camera300, een nieuwe Axiom2 PRO en een RVM1600 sonarmodule.

Nieuwe Cam300 IP Raynet camera

Raymarine CAM300 IP camera. Videobeeld via Raynet op de Axiom ook met AIS gegevens indien aanwezig.Deze IP camera volgt de Cam220 op. De behuizing is gestroomlijnder en compacter. Hij heeft een grotere beeldhoek (160°) waarmee je breder kan zien. Ook is hij compatibel met ClearCruise™ Augmented reality (AIS gegevens projecteren op het videobeeld).

De 12 VDC voeding kan op de losse voedingkabel (2) worden aangesloten of via PoE (1). Let er op dat de 12V óf op de aders wordt aangesloten óf via POE, nooit beide. Zie hier onder:

Raymarine E70660 CAM300 Eyeball IP Camera POE aansluit schema

Nieuwe Axiom 2 Pro

Nieuwe Axiom2 Pro kaartplotter fishfinder van RaymarineDe Axiom 2 Pro zal binnenkort de huidige Axiom Pro lijn gaan vervangen. Ook de Axiom2 is beschikbaar in 9, 12 en 16 inch beelddiagonaal. Het inbouwgat is precies het zelfde als van zijn voorganger de Axiom Pro. Het OS is LightHouse4. Begin februari 2023 zullen de eerste Axiom 2’s beschikbaar komen. De NMEA0183 is niet meer beschikbaar.

Versies Axiom2 Pro

Ook de Axiom2 Pro heeft twee versies met ingebouwde sonar. Dit zijn de Pro-S en de Pro-RVM. Er is geen versie zonder een interne sonarmodule. RVM staat voor RealVisionMax.

Sonaraansluiting

De Axiom2 Pro RVM heeft 1 poort voor 600W High CHIRP sonar. Op deze poort kan een RVM transducer op worden aangesloten, hiermee krijg je deze onderwaterbeelden: DownVision, SideVision en 3D. De 2e poort is een een 1kW dual channel poort, geschikt voor de Airmar CHIRP transducer.

De Pro-S beschikt over 1 High CHIRP sonar poort.

Het kiezen van de beste transducer is een beetje opletten. Er is nu een RVM transducer, maar er zijn ook nog de RVX en RV. Kijk in de handleiding (pag 21 / h 4.1 en 4.2) welke transducers compatibel zijn, de kans dat je de bestaande gever weer kan gebruiken is groot.

Vervangen

De formaten en inbouwmaten zijn identiek aan de huidige Axiom Pro en de eS serie display. Je kan zonder zagen of verloop-frames makkelijk vervangen of upgraden.

Bediening

De displays zijn aan de voorzijde voorzien van de inmiddels vermaarde HydroTough coating, een lichtsensor die de achtergrondverlichting automatisch aanpast aan de omstandigheden. Een nieuwigheidje is de mogelijkheid om het keypad waar normaal de stuurautomaatbediening is te wisselen met een andere. Dit kan alleen op de 12 en 16 inch.Axiom2 Pro vervangen van een keypad

Aansluitingen

Aan de achterzijde vindt u een HDMI poort en een analoge audio uitgang. De NMEA0183 poort is komen te vervallen, daarvoor hebt u de optioneel verkrijgbare ActiSense converter nodig.

Nieuwe RVM1600 sonarmodule

Tot slot: de RVM1600: het neusje van de zalm voor de (diep)zeevisser. Deze RealVisionMax sonarmodule ondersteunt een verscheidenheid aan CHIRP Sonar -en RealVision transducers, tot wel 6 kanalen tegelijk.

In combinatie met de 1 kW transducers van Airmar is een dieptebereik tot ruim 900 meter (3000 voet) mogelijk. De ThruHull transducers zijn standaard in RVS en voor romphoeken van 0°, 12° en 20°.

Gratis Raymarine System Check

16 mei 2022 van 08:00-17:00:

Het nieuwe initiatief van Raymarine Nederland en hun dealers is de systeem check.

Heb je Raymarine producten aan boord en wil je dat systeem helemaal gratis laten controleren en van de nieuwste softwareversie laten voorzien? Maak dan op 16 mei een afspraak bij Blanken Maritiem in Sneek. Of bel voor een afspraak: 06-36025255

Je kan voor de deur in de Houkesloot in Sneek afmeren op de afgesproken tijd en het Raymarine systeem wordt door een gecertificeerde monteur nagekeken.

 • Raymarine truck
 • Raymarne truck digital switching
 • Raymarne truck marifoon apparatuur
 • Raymarine truck Axiom MFD
 • Raymarine truck instrumenten
 • Raymarine tuck stuurautomaat
 • Raymarine truck voorbeeld stuurhuis

Heb je alles al op orde maar wil je kijken welke producten er zijn? Raymarine-shop.nl en Raymarine Nederland zijn er ook met de nieuwste instrumenten in de demo-truck. Deze truck staat vaak op de botenbeurzen, en nu ook bij ons. Alle instrumenten in de bus staan aan en je mag overal aan zitten.

Wanneer:
16 mei 2022 van 08:00-17:00

Waar:
Oude Oppenhuizerweg 93
8606 JD, Sneek

Bel voor een afspraak:
06-36025255

Verschil Axiom RV en Element HV

Axiom RV en Axiom Pro RVX hebben de volgende sonarkanalen:

 • 350 kHz Chirp DownVision
 • 350 kHz Chirp SideVision
 • 350 kHz Chirp RealVision 3D met GPS Track-modus en rolstabilisatie
 • 200 kHz breedstralende conische chirp sonar/fishfinder

Axiom Pro RVX voegt een 1kW Chirp of niet-Chirp sonar toe voor offshore gebruik.

Element heeft dezelfde kanalen als Axiom RV en voegt het volgende toe:

 • 1,2 MHz (HyperVision) Chirp DownVision, zoals hierboven maar met hogere resolutie maar korter bereik (max. 20-25m)
 • 1,2 MHz HV SideVision
 • 1,2 MHz HV RealVision 3D maar heeft geen rolstabilisatie of GPS Track-modus in RealVision 3D en geen ondersteuning van 1 kW zoals in Axiom Pro RVX.

Ik heb op dit moment geen echte representatieve afbeeldingen bij de hand. De 1,2 MHz geeft wel veel scherpere en meer gedetailleerde beelden, maar alleen op kortere afstanden (gaat niet heel diep).

Afgezien hiervan zijn Axiom en Axiom Pro touchscreen-displays in een netwerk te plaatsen en hebben ze veel meer software mogelijkheden en meer mogelijkheden om te communiceren met andere producten. Element is ontworpen als een eenvoudig product met één display voor kleinere boten. Er zijn veel verschillen, maar dit zijn enkele van de belangrijkste.

Youtube Realvision:
https://youtu.be/5fI5KTBysZA

Youtube HyperVision:
https://youtu.be/dVw2R7fdSeQ

 

Victron Cerbo GX op Raymarine AXIOM MFD

Een tijdje terug kreeg ik de vraag welke kabel nodig is om de gegevens van een Victron Cerbo GX op een Axiom Plus te tonen. Dat was een nieuwe voor mij, zelfs voor Raymarine Nederland. Op de site van Victron staat dat de A80513 nodig is die hebben wij geleverd. De klant heeft deze A80513 kabel gekregen en gaf aan dat dit niet de juiste kabel was. Dankzij gemailde foto’s is het duidelijk dat deze verloopkabel A80247 nodig is. Bedankt Peter!

(ik heb in de vorige versie een aantal keren het netwerkprotocol NMEA2000 en Raynet door elkaar gehaald, dat is nu aangepast)

Het resultaat best wel indrukwekkend. Lees verder voor meer informatie over de kabels, aansluiten, beeld, instellingen en wat je nodig hebt.

Op de site van Victron is deze handleiding te vinden:
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:mfd-raymarine
En deze:
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx

Victron Cerbo GX module

Wat is de Victron Cerbo GX

De Victron Cerbo GX is een module die data van verschillende apparaten zoals de acculader of PV-MPPT kan doorgeven aan het NMEA2000 netwerk. Victron noemt hem dan ook “Communication-centre”. Je kan inloggen op de Cerbo en hij laat alles zien wat beschikbaar is.

Victron Cerbo GX informatiescherm

Daarnaast heeft de Cerbo GX zelf ook aansluitingen om analoge gevers aan te sluiten. Op deze ingangen kunnen de standaard vlottersystemen met een weerstandwaarde van 0-200 Ohm worden aangesloten.

Amerikaanse gevers hebben 240 tot 30 en geeft de waarde dus andersom weer op een instrument-meter. Dit heeft Victron opgelost: in de app van Victron kun je zelf aangeven of je Amerikaanse of Europese vlotters gebruik er zit zelf een keuze bij dat je de weerstand zelf invult.

Op de ingang kan je 4x vlotter aansluiten, bijvoorbeeld brandstof- en watertank. Ideaal voor aan boord van een schip waar je vast meerdere tanks beschikbaar hebt. Je kan 4x temperatuursensoren (PT100) aansluiten. Voor uitlaat of voor een lithuim accu die niet te koud mag worden of te warm natuurlijk. Je kan vier digitale ingangen gebruiken (bilge alarm, draait de generator, etc).

Op de uitgang zijn twee schakelaars waarmee je bijvoorbeeld apparatuur aan of uit kan zetten, starten van een generator.

Aansluitingen Victron Cerbo GX input en Output

De Cerbo GX komt uit de zogenaamde GX serie, zoals de CCGX, Venus GX. De GX apparaten (dus niet alleen de Cerbo) kunnen data via een TCP/IP netwerk onderling uitwisselen, dus ook aan het Raynet netwerk.

Victron Cerbo GX handleiding:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/nl/installation.html

Hoe sluit je de Victron Cerbo aan op een Axiom

De communicatie van de Cerbo gaat via een TCP/IP netwerk net zoals de netwerkkabel in de router en PC thuis met RJ45 connectoren. Gebruik een goede netwerkkabel minimaal CAT5 e.

Raymarine noemt dit TCP/IP netwerk Raynet (voorheen STHS) en heeft zijn eigen waterdichte connectoren. Op de achterkant van de Axiom, Plus en Pro is een Raynet Male aansluiting. De Axiom XL heeft er twee.

Aansluiten met CAT5 kabel:

Om een RJ45 connector aan te sluiten op de Axiom is een verloopkabel nodig van Raynet Male naar RJ45 Female.
Dit is de waterdichte kabel:
Raymarine RayNet F naar RJ45 F 10cm | A80247

Aansluiten op een bestaande Raynetkabel

Als de voorkeur is om gebruik te maken van de Raynet bekabeling (Male), dan is er een adapterkabel met een RJ45 die direct in de Cerbo CX kan worden geprikt:
Raymarine RayNet M naar RJ45 M kabel 10cm | A80513

Raymarine A80513 Raynet male naar RJ45 male UTP 10cm.
Raymarine A80513 Raynet male naar RJ45 male UTP 10cm.

Een of meer apparaten aansluiten op een Axiom

Als er 1 UTP netwerk-apparaat op een Axiom moet worden aangesloten, dan kan die direct achter op de Axiom / Plus en Pro worden aangesloten. Maar als er meer dan 1 apparaat moet worden aangesloten, of er zit al een radarantenne op de Raynet-poort, dan moet er een netwerkswitch HS5 met 5 poorten (Raynet Male) worden gebruikt. Maar de Axiom XL heeft 2 Raynet aansluitingen.

Dit is de netwerkswitch, die is er in 10 Mb en 1Gb:

Voorbeeld Raynet met netwerkswitch HS5

Aansluiten vanaf een HS5 netwerkswitch

Het kan zijn dat je direct op de netwerkswitch wilt aansluiten. Dan is er geen extra verloopkabel nodig maar een UTP naar Raynet (Female) kabel:

Raymarine raynet naar rj45 male kabel 1 meter connector | A62360
Raymarine raynet naar rj45 male kabel 1 meter connector A62360

Hoe krijg je de data op het scherm

Het Raymarine Axiom instrument is een Multi Functioneel Display (MFD). Naast de ‘standaard’ kaartplotter functie, radarbeeld, navigatiegegevens, AIS-data, fishfinderbeeld kan de Axiom met HTML5-Apps ook data van andere systemen en fabrikanten tonen.

Je kan bijvoorbeeld muziek afspelen met een Fusion radio/versterkers via de Axiom. En toch wordt hij zo wordt hij nog steeds kaartplotter in de volksmond genoemd.

De Victron App zorgt er voor dat de beschikbare data van Victron apparatuur op het Axiom display kan worden afgelezen. Dat kan alleen als de Victron apparatuur is aangesloten op het Raynet/STHS netwerk, anders is de App niet beschikbaar.

Je kan bij de settings op de Axiom de apparaten op het netwerk vinden:
Settings > Network > Sources > Advanced

GPS data naar Cerbo

Als er GPS-data op het NMEA2000 netwerk aanwezig is en de Cerbo GX is met de VE.Can aansluiting ook op het NMEA2000 netwerk aangesloten, dan kan (gaat) de Victron GX deze data (snelheid, koers en hoogte) gebruiken. De Victron GX data wordt ook gedeeld in het NMEA2000 netwerk zo kunnen b.v. tanksensoren die aangesloten zijn op de Victron GX getoond worden op de Axiom

De HTML5 App is ook in het Nederlands beschikbaar met de Cerbo GX Firmware 2.80 en hoger (O dit moment, 08-2023 is dat versie 3.01). Dus als de Cerbo GX een Nederlands scherm heeft zal de HTML5 App ook in NL weergegeven worden op de Axiom.

Wat zie je op de Axiom

Victron zet PGN-data op het NMEA2000 netwerk. Een PGN (parameter group numbers) is een afspraak tussen alle fabrikanten die gebruik maken van het NMEA2000 netwerk. Alle soorten data krijgen een nummer. Victron verstuurt de onderstaande nummers:

 • 127505 – Fluid level (tank levels)
 • 127506 – DC Detailed Status (State-of-charge, Time-to-go)
 • 127508 – Battery Status (Battery Voltage, Battery Current)

Zo is PGN 127505 gedefinieerd als “Fluid Instance” en geeft een waarde door van een apparaat. In dit geval is het apparaat Victron en die heeft zijn eigen ‘Source Address’ 12. Dit is belangrijk om goed in te stellen, zeker als er een tankmeter van een ander merk aan boord is. Hieronder een voorbeeld van twee brandstoftanks en een water tank van 1 fabrikant.

PGN 127505 Fluid Level
Tank Monitor 1
Source Address 12
Fluid instance = 0
Fluid Type = 0 (Fuel)
PGN 127505 Fluid Level
Tank Monitor 1
Source Address 12
Fluid instance = 1
Fluid Type = 0 (Fuel)
PGN 127505 Fluid Level
Tank Monitor 1
Source Address 12
Fluid instance = 2
Fluid Type = 1 (fresh Water)
Voorbeeld PGN 127505, data voor vloeistof niveau

Je kan dus op het scherm van de Axiom allerlei data tonen, maar je moet dan wel heel strikt zijn in de adressen en instellingen van alle PGN’s.

Het kan zijn dat er instellingen moeten worden aangepast. https://www.victronenergy.com/live/ve.can:changing_nmea2000_instances
Maar let op als je in de instellingen gaat wijzigen kan het gebeuren dat de andere Victron apparaten niet meer gezien worden door de Cerbo.

Hoe installeer ik de App

Raymarine maak gebruik van HTML5 Apps, die zijn te vergelijken met een webpagina maar werkt net iets anders dan de Apps die je installeert vanuit de Appstore op de mobiel.

De MFD HTML5-app wordt automatisch geïnstalleerd. Zodra een Victron GX-apparaat en de MFD via Raynet zijn verbonden, verschijnt er een Victron-logo in het App-menu van de MFD. Achter die button bevindt zich een pagina om het Victron Energy-systeem te bewaken en te bedienen.

Victron NMEA 2000 & MFD integration guide:
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start

Bedienen van de Victron via de MFD

Niet alleen kan je de data die de apparatuur van Victron op het netwerk zet aflezen, je kan ook de apparatuur bedienen. Maar kan ook een Victron MultiPlus2GX of Quattro opdracht geven om de stroom (A) die uit de walstroom wordt gehaald hoger of lager in te stellen. Of de omvormer aan of uit te zetten.

Victron app op een MFD instrument

Wat heb ik nodig

Kijk hier voor een korte uitleg hoe de Cerbo GX aan te sluiten op een Axiom

Wat laat de Cerbo GX zien nadat hij is aangesloten
Aansluiten en installeren Victron apparasuur op NMEA2000 netwerk

Data tonen op de mobiel

Met de Victron Connec App is het mogelijk om de beschikbare data te bekijken. Ook kan je de instellingen van de apparaten.

 

 

DST810 tranducer FAQ

2021-02-01

De introductie van de Raymarine DST810 SMART transducer (E70617) van Airmar.

Het is de vervanger van de voorganger en veel gebruikte DST800 (A22111).

Hij kan nu ook met een App worden verbonden via BlueTooth. Wel een 30 Euro duurder en hij is hier te krijgen: Raymarine DST810 DST TH SMART

Verschil tussen de DST810 en DST800

 • De DST810 heeft: 5Hz snelheidsoutput (LOG) voor een betere en vloeiendere snelheidsmeting en accurater. De DST800 heeft 1 Hz (1x per seconde)
 • Hij wordt nog steeds TriDucer genoemd maar eigenlijk kan dat niet meer want hij geeft naast Depth(D), Speed(S) en Temperature(T) nu ook de stand van de gever door aan het netwerk (of App)
 • De DST810 heeft: een geïntegreerde bewegingssensor (electronische gyroscoop) en kan de ‘heel’ en ‘trim’ registreren en berekenen met de snelheidsgegevens.
 • De DST810 heeft: Bluetooth met de Airmar CASTapp. Je kan hiermee de transducer kalibreren. De diepte, snelheid kan je exact instellen met de App, ook de waterlijn/kiel offset is hiermee in te stellen. De transducerlocatie kan je ook aangeven, dat is voor de nauwkeurige instelling. Mocht je bepaalde gegevens (PGN) niet op het netwerk hebben dan kan je die in- en uitschakelen met de App

Afmetingen van de DST810

De afmetingen en maatvoering van de DST810 zijn exact hetzelfde als die van de DST810. Hij kan 1:1 de DST800 vervangen en in dezelfde behuizing worden geplaatst. Toch adviseren wij om de huiddoorvoer te vervangen als er een nieuwe gever nodig is.

Specificaties DST810

 • Productnumer: E70617
 • Kunststof huiddoorvoer
 • Snelheidsgegevens: 5Hz output, 5 keer per seconde word de snelheid verzonden Is overigens in te stellen tot 1 keer per minuut
 • Snelheidsbereik: tot 45 knopen (als je sneller gaat dan 45 knopen, kan je beter een helm kopen in plaats van de DST810)
 • Dieptegegevens: 235Hz output
 • Dieptebereik: Minimaal 0,5 meter. Maximaal 100 meter
 • Maximale kijkhoek (deadrise): 22 graden
 • Voedingsspanning: 12V via het SeaTalkNG netwerk
 • LEN-waarde: 3
 • Rompgat-doorvoer: 51mm
 • Kalibreren
  -Kalibreren met: Airmar Cast App, connectie via bluetooth (max 5 meter bereik)
  -Kalibreren met: Raymarine i70/i70S vanaf softwareversie V3.19
  -Kalibratiegegevens worden opgeslagen in de DST810 zelf

AIRMAR CAST App

Beschikbaar voor iOS en Android.
Airmar Cast: https://www.airmar.com/productdescription.html?id=224

Airmar heeft een paar belangrijge verkooppunten waaronder “je hebt geen instrumenten meer nodig”. Nee dat klopt niet, het bereik is (maar) 5 meter en een vloer van aluminium,en een motor van staal zit ergens in de weg. Op een schip heb je vaste instrumenten nodig

 • De Airmar CAST-app werkt op iOS- en Android apparaten
 • Maakt draadloos verbinding met DST810 (en DX900) SMART Multisensors via Bluetooth Low Energy
 • Biedt een eenvoudige en manier om de NMEA 2000-gegevens te configureren
 • Met CAST kan je de ingebouwde NMEA 2000-displays en maakt directe programmering en kalibratie mogelijk, waardoor u door meerdere runs wordt geleid om voor stroom te corrigeren
 • Kalibreer snel basissnelheid, helling gecompenseerde snelheid en geavanceerde snelheid
 • Geavanceerde snelheidskalibratie zorgt voor maximaal vier hellingshoeken met maximaal tien snelheden om een uitgebreide snelheidscurve te ontwikkelen die uniek is voor uw romp
 • Pas de weergegeven diepte aan om de kiel te compenseren of voeg diepgang toe om diepte onder het oppervlak weer te geven
 • Kalibraties en configuratiewijzigingen worden opgeslagen in de Airmar Multisensor
 • Geef realtime gegevens over snelheid door het water, diepte en watertemperatuur weer in digitaal of grafisch formaat

Afbeeldingen Airmar App CAST

AIRMAR gegevens

https://www.airmar.com/productdescription.html?id=222

Specifications Airmar

 • Weight:
  • Plastic: 0.9 kg (2.0 lb.)
  • Bronze: 1.6 kg (3.5 lb.)
  • Stainless steel: 1.9 kg (4.2 lb.)
 • Hull Material:
  • Plastic housing: Fiberglass or metal
  • Bronze housing: Fiberglass or wood
  • Stainless steel housing: Compatible with all hull materials
 • Hull Deadrise: Best performance through 7¡. Accommodates up to 22¡
 • Acoustic Window: Urethane
 • Hole Diameter:
  • 51 mm or 2″
  • Stainless steel housing in metal hull: 57 mm or 2-1/4″
 • Data Update Rate: 1 per second
 • Minimum Depth Range: 0.5 m (1.6′)
 • Maximum Depth Range:
  • NMEA 0183: Up to 70 m (230′)
  • NMEA 2000: Up to 100 m (330′)
 • Pressure Rating: 3 m (10′)
 • Pulse Rate: 20,000 p/nm* (5.6 Hz per knot): *p/nm = pulses per nautical mile
 • Supply Voltage:
  • NMEA 0183: 10 to 25 VDC
  • NMEA 2000: 9 to 16 VDC
 • Supply Current:
  • NMEA 0183: <40 mA
  • NMEA 2000: <200 mA
 • Standard Cable Length:
  • NMEA 0183: 10 m (33′)
  • NMEA 2000: 2,4 m (20′)
 • Temperature Sensor Accuracy: ±0.5¡C (±1.8¡F)
 • Temperature Sensor Range: -10¡ to 40¡C (14¡ to 104¡F)
 • NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN): 4
 • CE Regulation: Complies to IERC60945
 • Includes: Blanking plug

 

Raymarine Element FAQ

Wat is de Raymarine Element:

Voorkant van de Raymarine Element 9 hypervision fishfinderDe Element is een multi functional display (MFD). Dit betekent dat hij meerdere gegevens kan tonen op het scherm net zoals de Axiom alleen heeft de Element minder mogelijkheden vergeleken met de Axiom. De element is een budgetdisplay voor gebruikers die ‘gewoon’ op een kaart willen navigeren en niet de hoofdprijs willen betalen voor een kaartplotter. Alle Element displays hebben intern een fishfindermodule en daarom kan je zeggen dat het eigenlijk een fishfinder met navgatiekaart is, en dus vooral voor de vissers interessant.

De Element heeft zijn eigen operating systeem en heet Light House sport. De Axiom heeft Lighthouse 3 of 4.

De Element heeft geen RayNet aansluiting de Axiom wel. De Axiom kan meerdere schemen in 1 netwerk hebben en de navigatiekaart delen. De Element kan niet een 2e Element aansluiten via een netwerk.

IP-camera op de Element

Het is niet mogelijk om een IP-camera op de Element aan te sluiten. Er is geen Raynet aansluiting op de achterkant.

FLIR-camera op de Element

Het is niet mogelijk om een thermische IP-camera op de Element aan te sluiten. Er is geen Raynet aansluiting op de achterkant.

 

Nieuwe HV 100.02 transducer

Rond januari 2022 is de HV-100 tranducer vervangen door de HV-100.02. De ingegoten piezo-elementen die het onderwaterbeeld maken zijn op een iets ander manier geplaatst.  Hierdoor is het onderwaterbeeld iets beter. Het is marginaal. Je moet echt twee Element instrumenten naast elkaar hebben om het verschil te zien.

 • De nieuwe HV-100.02 heeft exact dezelfde zwarte connector vergeleken met de HV-100.
 • De HV-100.02 past 1 op1 op de Element HV (met HV sonarmodule). Past niet op de Element S
 • De oude HV-100-transducer is bijna op en niet meer te bestellen (2023-03)

Raymarine E70642 HV-100 hypervision transom transducer 6 meter

Raymarine HV-100.02 HV DT CU TM Transducer | E70642

Minimale diepte voor HV beeld

De HV-transducers werken vanaf ongeveer 70 cm en dieper.

Maximale snelheid HV

Wat is de maximale snelheid om nog goed beeld te krijgen. Dat is niet te zeggen. Hoe langzamer hoe beter. Factoren zoals de bodemstructuur (hard zand of snot) luchtbellen in het water, wier, etc bepalen hoe duidelijk het beeld is.

Kan ik eigen kaarten maken

Raymarine Element eigen dieptekaart maken met hypevisionJa, door te varen met de HyperVision kan je jouw eigen dieptekaart maken, deze wordt over de navigatiekaart gelegd.

Heeft de Element SideVision

Raymarine Element beeld SideVision

Ja de transducer heeft twee sonar modules waarmee de Element het SideVision beeld kan maken. Je moet wel even leren hoe je dat beeld moet interpreteren.

Hypervision en RealVision

De Axiom gebruikt de RV (RealVision) en de Element gebruikt de HV (HyperVision). Beide geven ze de onderwaterwereld weer in 3D. De RV (alleen op de Axiom) is het beeld op een andere manier verwerkt en kan je het beeld in een raster zien.

Beide kunnen de SideVision en DownVision tonen.

‘Live Scope’ is op dit moment het beste en duurste (duizenden Euro’s) een HV is een zeer acceptabel alernatief. In het Roofvis-forum en Dutch Angler op facebook zijn praktijkverhalen te vinden.

Beeldkwaliteit fishfinderbeeld

De Element HV maakt gebruik van HyperVision transucers die op 1.2 megahertz werken. Dat geeft het beste fishfinderbeeld voor niet te diepe wateren (tot 20 meter). De Axiom gebruikt RealVision op 350kHz, die kunnen dieper kijken maar minder scherpbeeld generen.

Lees hier meer over de Axiom HV en RV:
https://www.raymarine-navigatie.nl/verschil-axiom-rv-en-element-hv/

WiFi in de Element

De wifi binnen de Element MFD heeft twee hoofdfuncties:

 • Verbinding via WiFi met een Quantum Radar (ondersteund vanaf LH3 Sport v3.9.98 of hoger)
 • De mogelijkheid om software-updates uit te voeren. Om dit te doen, moet u het Element verbinden met een Wi-Fi-hotspot (d.w.z. uw smartphone of Marine Wi-Fi enz.) Waar het toegang heeft tot internet om de relevante softwarebestanden te downloaden.

Smart Phone- of Tablet-apps die verbinding kunnen maken met bepaalde multifunctionele displays (bijv. RayControl, RayRemote etc.) zijn niet compatibel met Element, zie hieronder.

Kan een Element tranducer op een Axiom

Nee, de Element maakt gebruik van de 1.2 MHz HV (HyperVision) transducers. Een HV-100 transducer van een Element kan niet achter op een Axiom Plus RV worden aangesloten, die werkt op 350KHz. Er is geen verloopkabel.

Kan een Dragonfly transducer op een Element

Raymarine adapterkabel Dragonfly HV transducer A80558
Raymarine A80558 Element adapterkabel voor het aansluiten van een Dragonfly HV transducer met groene wartel

Alleen een Element HV kan een (groene wartel) Dragonfly transducer gebruiken, mét deze adapterkabel:

Raymarine A80558 adapterkabel Dragonfly HV transducer

Dus een Axiom kan niet functioneren met de Dragonfly transducer, ook niet met een adapterkabel.

Werken Raymarine APPS op de Element

De Apps met de naam RayView, RayRemote en RayControl werken alleen met de LH2 of LH3 MFD’s. LH staat voor LightHouse en is de naam van het operatingsysteem.

De Element kent LH3 Sport, dit is een ander platform en hier bestaan nog geen Apps voor.

Werkt WiFish op de Element

WiFish werkt alleen met de Dragonfly serie units en met de Wi-Fish.

Er zijn geen Apps voor de Element, wellicht tegen het einde van 2021 heb ik gehoord.

Lighthouse kaart werkt niet

Q: Als ik een Navionics kaart in de Element 7S stop, dan zie ik wel details. Maar als ik een nieuwe LightHouse (binnenwateren) er is stop is er geen enkel detail te zien.

A: Je moet de juiste kaart selecteren in het kaartmenu (Cmap/Navionics/Lighthouse). Maar helaas werkt dat ook niet. De softwareversie op deze Element is 3.10.10 dat is een van de eerste versies. Na het updaten naar 3.19.17 (2024) is de kaart wel te zien. Maar ik moest wel 2x de Lighthouse kaart selecteren.

 

Specificaties van de Element

 
  Element 7 HV Element 9 HV Element 12 HV
Afmetingen van display 7″ optisch verlijmd LCD 9″ optisch verlijmd LCD 12,0″ optisch verlijmd LCD
Resolutie van display 800 x 480 WVGA 1280 x 800 WXGA
Soort display Zonder touchscreen
Helderheid 1.500 nit
Kijkhoek Graden: 50/60/70/70 (boven/onder/links/rechts) Graden: 89/89/89/89 (boven/onder/links/rechts)
GNSS/GPS Ingebouwde GNSS-ontvanger: GPS/GLONASS
Type sonar (ingebouwd) Ingebouwde CHIRP-sonar, DownVision (Standard en Hyper), SideVision (Standard en Hyper), RealVision™ 3D (Standard en Hyper)
Sonarverbinding 15-pins HyperVision™-connector
Sonardiepte CHIRP-sonar = 274m
DownVision™ Standard = 183m | DownVision™ Hyper = 30m
SideVision™ Standard = 91m | SideVision™ Hyper = 30m
RealVision™ 3D Standard = 91m | RealVision™ 3D Hyper = 30m
Cartografie Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials en C-MAP 4D MAX+ en compatibel met alle kaarten in de Raymarine Chart Store.
Getijden en stromingen Vereist LightHouse LNC2, Navionics of C-MAP
Routepunten (waypoints)/routes/sporen 5.000 wpts/200 wpt-groepen/50 rts – 250 wpt max./15 sporen – 10.000 max. volgpnt
Intern geheugen 8GB vaste toestand
Extern geheugen 1x microSD-gleuven: microSDHC max. 32GB NTFS- of FAT32-indeling/microSDXC max. 2TB NTFS- of FAT32-indeling (microSD systeemeigen indeling van exFAT moet opnieuw worden geformatteerd naar NTFS of FAT32)

Raymarine CashBack 2020-2021

Ook in 2020 is er een CashBack promotie van Raymarine Benelux. Dit jaar zijn er drie cashback acties.

1) Element en Axiom en Quantum2 Doppler radome radar
2) Instrumentpakketten i50 en i60
3) Evolution stuurautomaten


Wat moet je doen? Je kiest een product en levert een vergelijkbaar product in. Bijvoorbeeld: wil je een i50 instrument, dan zal er een oud (ST60 / ST50) instrument moeten worden opgestuurd. Als die is ontvangen bij Raymarine in Velp wordt de geldende korting van 75 Euro teruggestort. Elk product heeft zijn eigen cashbach-waarde. Het in te leveren instrument of apparaat mag van een ander merk en mag defect zijn.

Het is heel makkelijk en je kan het allemaal zelf doen. Print de PDF file hieronder, vul daar de gegevens in, print de factuur van Raymarine–Shop en stop de afdrukken samen met de apparatuur in de doos. De spelregels staan duidelijk omschreven in de PDF. Moeten wij het regelen, geen probleem laat het ons weten en wij maken het in orde.

Tot wanneer? Van 01-12-2020 t/m 31-03-2021. Dus na 31 maart worden de aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Raymarine CashBack actie 2020 Element S tot 300 Euro korting.
Cashback PDF download voor de MFD kaartplotters en radar
Raymarine CashBack actie 2020 PDF download voor i50 i60 en stuurautomaat.
Cashback PDF download voor de i50 i60 instrumenten en stuurautomaat

Element S en Axiom (alle soorten ook XL en PRO) met de Quantum 2 Doppler radome radar

Overzicht kortingen voor de Element en Axiom
 

Instrumentpakketten i50 en i60

Korting voor i50 en i60 instrumenten pakketten

 • € 75,– na aanschaf i50 of i60 instrumentpakketten: i50 Log (E70147) i50 Diepte (E70148) i50 Tridata (E70149) of i60 Wind (E70150)

Stuurautomaat pakketten

Overzicht kortingen voor stuurautomaten

 • € 150,– na aanschaf EV-100: Powerpack (E70154) Tillerpack (T70153)
  of Wheelpack (T70152) of EV-100 zonder drive (T70281)
 • € 175,– na aanschaf EV-150 Powerpack met of zonder drive (T70330 of T70407)
 • € 250,– na aanschaf EV-200: Powerpack (T70157)
  of Sailpack (T70158) incl drive, of Power (T70156) of Sail (T70155) zonder drive